Ten einde vee- en wildboere te help om predatore op hul plase te beheer en te bestuur, het die Predasiebestuursforum (PMF) ’n predasiebestuurshandleiding ontwikkel in samewerking met twee bedryfskundiges, dr. Gerhard Verdoorn en Niel Viljoen. Hierdie handleiding is ’n eenstop-hulpmiddel wat hom ten doel stel om boere te help om die predatore op hul plase te identifiseer en die beste metodes te kies om hierdie probleemdiere te beheer.